6 aktivitātes kolektīva saliedēšanai

Pēc Gallup datiem lielākā daļa strādājošo jeb vairāk kā 51% nejūtas iesaistīti savā darba vietā vai arī jūtas garlaikoti. Iesaistītie darbinieki nodrošina labākus rezultātus, uzlabo attiecības ar klientiem un iegūst daudz iespaidīgāku organisko izaugsmi nekā tie, kuri nav iesaistījušies. Radošas un intresantas komandas aktivitātes noderēs vēl ciešākai saliedēšanai un darbinieku iesaistei. 

Kādas aktivitātes un pasākumus organizēt, lai darbinieki vēlētos iesaistīties un gūt lieliskas emocijas? Kas varētu palīdzēt stirpināt komandu?

Kādu iespaidu rada iesaiste aktivitātēs?

Darba pasākumi, sapulces un korporatīvi pasākumi, iespējams, jau realizēti vairāks reizes un rodas vēlme  meklēt ko jaunu un nebijušu. Aktivitātes jeb komandas spēles veidos komandas garu, attīstot vairākas prasmes, ne tikai izklaidējot. 

 • Komandas mijiedarbības palielināšana
 • Produktīvas un enerģiskas darba kultūras veidošana
 • Aizspriedumu un barjeru nojaukšana
 • Komandas kopējo rezultātu uzlabošana
 • Komandas gara veidošana
 • Izpratne par vērtībām uzņēmuma kultūru
 • Emocionālā saikne un saliedētība

Iepazīstot labāk savu darba kolektīvu, var arī pielāgot spēles un meklēt citus radošus risinājumus. Komandai jābūt daudzpusīgai, tāpēc arī aktivitātes vērstas uz dažādu spēju atklāšanu un pilnveidošanu.

Aktivitātes komandas stiprināšanai

 1. Izlaušanās istabas

Izlaušanās istabas (Escape rooms) ir lielisks piedzīvojums ne tikai draugu lokā, bet arī darba kolēģu vidū. Darbinieki ir spiesti sadarboties, lai izkļūtu no istabas, kur jāveic dažādi uzdevumi. Katrs var pierādīt savas stiprās puses, kā arī var iepzīt kolēģu patieso raksturu neierastās un stresu izraisošās situācijas. Šādās izlaušanās istabās var gūt piedzīvojumu garu, kā arī veicināt sadarbošanās un saliedēšanās prasmes.

“Kas ir interesanti par izlaušanās telpām,” saka Deivids Goldšteins, TeamBonding.com vadītājs. “Komandas locekļi nezina, ka viņiem jāstrādā kopā. Bet viņiem tas ir jādara, lai gūtu panākumus un tiktu ārā no istabas.”

 1. Tiltu būvēšana

Visi dalībnieki sadalās vienādās grupās. Katrai grupai piešķir maisu ar zefīriem, zobu bakstāmajiem, magnētiem, līmi, saspraužamajām adatām vai citiem sastiprināšanas materiāliem. Uzdevums ir uzbūvēt “zefīru tiltu” starp diviem galdiem.  Komandām tiek dots laiks 20 minūtes. Labākais tilts spēles beigās iegūst balvu.

Ko var novērot? Šīs aktivitātes laikā ļoti labi var novērot kā katrā komandā tiek sadalītas lomas un organizētas darbs, kuri uzņemās iniciatīvu, māk sadarboties, piekrīt kompromisam, sāk uzreiz darboties vai skatās uz visu no malas. 

Kā tas strādā? Šis ir lielisks arī darba komandas veidošanas rīks, kad vadītājam jānovērtē darbinieku stiprās puses un komandas darbības principi. Kā arī tas ir labs risinājums komandai, kurai jāstrādā uzticības un psiholoģiskās drošības veidošanā, saliedēšanas veicināšanai.

 1. Gatavošanas meistarklase

Kafejnīcas, restorāni un citas pasākumu vietas piedāvā daudz un dažādas gatavošanas meistarklases. Tas ir lielisks pasākums un komandas aktivitāte saliedēšanai. Neformālā gaisotnē darbinieki var darboties kopā, vairāk uzzināt par katra gatavošanas prasmēm, pavadīt lielisku dienu ar aktīvu iesaistīšanos, kā arī sarunām pie galda.

 1. Pazuduši jūrā

Dalībniekus sadala vienādās komandās. Katrai komandai jāiztēlojas, ka devušies jūrā un apaldījušies plašajos ūdeņos. Tiek piešķirts saraksts ar nepieciešamākajām lietām izdzīvošanai, bet no tām jāizvēlas tikai 10 lietas. Katrai komandai jāizlemj, kuras lietas tās būs. 

Kā tas strādā? Šī aktivitāte attīsta problēmu risināšanas prasmes, jo komandas locekļi analizē informāciju, veic pārrunas un sadarbojas savā starpā. Tas arī mudina viņus uzklausīt un domāt par lēmumu pieņemšanas veidu.

 1. Drošais olas kritiens

Dalībniekus sadala vienādās komandās. Katrai komandai tiek piešķirta ola, kā arī daudz  un dažādi sadzīves materiāli, piemēram, skočs, vate, salmiņi, maisiņi, gumijas, auduma gabali, putaplasts utt. No šiem materiāliem jāietin vai citādi jāizveido olas apvalks, lai to droši varētu nomest no 2m augstuma un tā nesaplīstu. Uzdevuma beigās katrai komandai jādemonstrē savs olas lidojums, lai tā nesaplīstu!

Kā tas strādā? Šīs aktivitātes laikā var novērtot dalībnieku lēmumu pieņemšanas un sadarbošanās prasmes, kā arī radošo domāšanu. Uzdevuma izpildīšanai noderēs prāta vētras, kuru laikā rodas radošas idejas. Katrā komandā var arī novērot aktīvākos dalībniekus un komandas līderi.

 1. 2 patiesības un 1 meli

Lai labāk iepazītu savus kolēģus,  katram dalībniekam jāizdomā 2 patiesības un  1 meli par sevi. Dalībnieks iepazīstina ar sevi un nosauc šīs 3 lietas par sevi, nepasakot, kuras ir patiesības un kuri ir meli. Meliem jāizklausās pēc patiesības, lai pārējiem būtu lielāks izaicinājums uzminēt melus. Pārējie dalībnieki balso par kolēģi, kurš ir izteicis apgalvojumus. Punkti tiek piešķirti par katru pareizi uzminēto melu vai citu dalībnieku mānīšanu ar saviem meliem. 

Kāds ieguvums? Darbinieki viens otru labāk iepazīst, kā arī veicina savstarpējo komunicēšanu. Bez jautri pavadīta laika un ciešākas saliedēšanās neiztikt.

Komandas stiprināšanas aktivitātes veidos pozitīvu un atvērtu iekšējo uzņēmuma vidi un kultūru, kā arī laika gaitā uzlabos kolēģu komunikāciju, sadarbību, veicinot saliedēšanos. Izrauties no darba rutīnas un ierastajiem darbiem ir nepieciešams jebkuram darba kolektīvam, tāpēc nevilcinies organizēt jautras un lietderīgas ārpusdarba aktivitātes!
Vairāk par komandas saliedēšanu.